Stambene jedinice

Stan broj 1 od 50,84 m²

Novogradnja - plan osnove stana

Orjentacija stana

osnova stana

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

Stan broj 1

sprat: prvi

Br. Naziv P [m²]
1 Hodnik 1,70 m²
2 kombinovana soba 18,86 m²
3 kuhinja 3,32 m²
4 kupatilo 4,31 m²
5 soba 13,62 m²
6 soba 7,83 m²
7 terasa 1,20 m²
ukupna površina objekta: 50,84 m²