Stambene jedinice

Stan od 30,91 m²

Novogradnja - plan osnove stana

Orjentacija stana

osnova stana

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

Prostorije stana od 30,91 m²

Br. Naziv P [m²]
1 hodnik 3,01 m²
2 kombinovana soba 23,59 m²
3 kupatilo 4,31 m²
ukupna površina objekta: 30,91 m²