Stambene jedinice

Stan od 40,10 m²

Novogradnja - plan osnove stana

Orjentacija stana

osnova stana

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

Prostorije stana od 40,10 m²

Br. Naziv P [m²]
1 Hodnik 1,79 m²
2 kombinovana soba 21,58 m²
3 kuhinja 3,29 m²
4 kupatilo 4,31 m²
5 soba 7,83 m²
6 terasa 1,30 m²
ukupna površina objekta: 40,10 m²
3d prikaz stana 40m
3d prikaz stana 40m