Projekat

Objekta u ulici Vojvode Dobrnjca 7, Beograd

U ponudi su stanovi i garažna parking mesta

Na katastraskoj parceli 1232, KO Stari grad u ulici Vojvode Dobrnjca br. 7 u Beogradu, gradimo novi dvostrano uzidani, stambeno-poslovni objekat, spratnosti Po-1+Po-2+P+5+Ps.

Sa ulice Vojvode Dobrnjca obezbeđen je pešački pristup, kao i kolski pristup garaži na etažama podruma (podrum -1 i podrum -2) pomoću autolifta.

U podrumu -1 i -2 projektovana je zajednička garaža za 21 vozilo.

Na etaži prizemlja  je projektovan jedan atelje i jedan lokal; na etaži prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog sprata projektovane su po tri stambene jedinice, dok su na etaži povučenog sprata projektovane dve stambene jedinice.

Savremeni materijali, visok kvalitet gradnje, video nadzor i visok nivo bezbednosti pružiće udobnost i lepotu kulture stanovanja.
Predviđena je gradnja i završna obrada po ugledu na naš objekat u ul. Vojvode Dobrnjca br. 9.

Objekat se gradi u skladu sa:
Građevinskom dozvolom br. IX-18 br. 351 - 448/2019 od 29.08.2019. godine, i
Lokacijskim  uslovima  br. IX-15 br. 350 - 236/2019 od 10.04.2019. godine.