Projekat

Objekta u ulici Vojvode Dobrnjca 9, Beograd

U ponudi su stanovi, lokali i garažna parking mesta

U okviru devet etaža (Po-2+Po-1+Pr+5+Ps) predviđena su dva ateljea, jedan lokal, dvadeset dve stambene jedinice i garažna parking mesta. Objekat će biti priključen na daljinsko grejanje, opremljen putničkim i teretnim liftom, sistemom za odvođenje dima i toplote, stabilnom automatskom instalacijom za gašenje požara kao i video nadzorom.

Sa ulice Vojvode Dobrnjca obezbeđen je pešački pristup kao i kolski pristup garaži na etažama podruma, pomoću autolifta.

Posebna pažnja posvećena je odabiru kvalitetnih i prirodnih materijala, od temelja do najsitnijih detalja završne obrade.

Objekat se gradi u skladu sa građevinskom dozvolom br. ROP-BGDU-33011-CPI-4/2017 IX-18 br. 351-340/2017 od 31.08.2017. godine.

Objekat se gradi u skladu sa lokacijskom dozvolom br. ROP-BGDU-33011-LOC-2/17 IX-15 br. 350–74/2017 od 06.03.2017. godine.