Stambene jedinice

Stan broj 1 od 39,07 m²

Novogradnja - plan osnove stana

Orjentacija stana

osnova stana

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

Stan broj 1

sprat: prvi

Br. Naziv P [m²]
1 Hodnik 4,56 m²
2 kombinovana soba 16,85 m²
3 kuhinja 3,42 m²
4 kupatilo 4,61 m²
5 soba 8,74 m²
6 terasa 2 m²
ukupna površina objekta: 39,07 m²