Stambene jedinice

Stan od 40,57 m²

Novogradnja - plan osnove stana

Orjentacija stana

3d prikaz osnove stana 40m

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

prostorije stana 40,57m²

Br. Naziv P [m²]
1 Hodnik 4,56 m²
2 kombinovana soba 19 m²
3 kuhinja 3,42 m²
4 kupatilo 4,61 m²
5 soba 8,74 m²
6 terasa 1,35 m²
ukupna površina objekta: 40,57 m²
3d prikaz stana 40m
3d prikaz stana 40m