Stambene jedinice

Stan od 59,65 m²

plan osnove stana od 59m Vojvode Dobrjca 9 Beograd

Orjentacija stana

3d prikaz osnove stana 59m

3D prikaz

Novogradnja - osnova stana sa dimenzijama

Osnova stana

prostorije stana 59,65m²

Br. Naziv P [m²]
1 Hodnik 2,1 m²
2 kombinovana soba 25,5 m²
3 kuhinja 4,78 m²
4 degažman 2,64 m²
5 kupatilo 3,91 m²
6 soba 10,23 m²
7 soba 7,6 m²
8 toalet
1,54 m²
6 terasa 1,35 m²
ukupna površina objekta: 59,65 m²
3d prikaz stana 59m
3d prikaz stana 59m